Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego przy SP w Regucie i  uczniowie klas 0-VII ze Szkoły Podstawowej w Regucie brali udział w projekcie ,,Piękna nasza Polska cała” od września do grudnia 2018 r.
Zadania zostały wykonane, sprawozdanie z realizacji projektu pozytywnie zweryfikowane i w ten oto sposób nasza placówka otrzymała certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Szczegóły dotyczące projektu.