Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 w dniu 2 września:
9.00 – Msza Święta w OSP Regut
10.00 – Inauguracja Roku Szkolnego w SP w Regucie
7.00 – 17.00 zajęcia w Punkcie Przedszkolnym