Jesteśmy dumni!!! Pamiętał o nas sam Pan Minister Edukacji Narodowej dziękując za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”, mającej na celu krzewienie pamięci o tych, którzy walczyli za Ojczyznę.
Tegoroczna akcja przypominała 80-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz 75-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Uczniowie najstarszych klas od kilku lat, pod czujnym okiem Pani Beaty Herasimiuk i Sylwii Budyty,  dbają o pomnik poświęcony Pamięci Mieszkańców Celestynowa Rozstrzelanych przez Żandarmerię Niemiecką 11 lutego 1944 roku. Tego dnia Niemcy mścili się na Polakach za śmierć generała Kutschery, zabitego kilka dni wcześniej w zamachu zorganizowanym przez żołnierzy AK.