13 października uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali z rąk pani dyrektor Krystyny Rosłonek pasowani na Uczniów Szkoły Podstawowej w Regucie. W tym wydarzeniu towarzyszyli im dumni rodzice oraz zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie pozostałych klas. Pierwszoklasiści  podczas występu wykazali się zdolnościami wokalnymi, tanecznymi, recytotarskimi i odpowiednią postawą społeczną, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.