19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Regucie, podobnie jak we wszystkich szkołach w Polsce, zadzwonił ostatni dzwonek. Tym samym rozpoczęły się upragnione wakacje. Pani Dyrektor Krystyna Rosłonek podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce. Ciepłe słowa do uczniów, nauczycieli i rodziców skierowała Pani Kierownik Oświaty– Edyta Wrzosek, która zaszczyciła nas swoją obecnością.  Uczniowie, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem otrzymali  nagrody, a rodzice listy gratulacyjne. Po uroczystym apelu wszyscy uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Jeszcze raz poruszona została tematyka bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, po czym wszyscy udali się na zasłużone wakacje.