Niezmiernie nam miło poinformować, że Punkt Przedszkolny przy SP w Regucie i Szkoła Podstawowa w Regucie  otrzymali podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Celem projektu było kształtowanie tożsamości narodowej dzieci i młodzieży, postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski. Udział w projekcie był niezwykłą lekcją patriotyzmu dla wszystkich uczestników. Był również piękną i jakże potrzebną przygodą mówiącą o sprawach najważniejszych. Obecnie w naszej placówce trwa kolejna edycja tej przygody.