Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątanie Świata. W naszej placówce nie mogło być inaczej. 
W związku z „inwazją plastiku”, który towarzyszy nam na każdym kroku w codziennym życiu, tegorocznej akcji przyświecało hasło „Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”.