W dniu 18 listopada 2020 roku w Szkole Podstawowej w Regucie poprzez platformę Teams odbyły się e-laboratoria prowadzone przez edukatorów z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Zajęcia te były finansowane przez Ministerrstwo Edukacji i Nauki i miały charakter interaktywny, czym wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów.
Wszystkie e-lekcje trwały 40 minut.
Dla naszej szkoły przewidziano zajęcia z chemii, fizyki, biologii i robotyki. Na chemii uczniowie, wykonując doświadczenia wykrywali kwasy. Na biologii np. uczestnicy zajęć wykrywali obecność witaminy C w sokach za pomocą jodyny, natomiast na fizyce dowiedzieli się skąd biorą się barwy, za pomocą własnoręcznie wykonanego krążka Newtona. Wszystkie zajęcia spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Każdy uczeń znalazł coś dla siebie, coś, co go zaciekawiło i pobudziło wyobraźnię. Mamy nadzieję, że przygoda z doświadczeniem rozbudziła w uczestnikach jeszcze większą chęć do nauki.