Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PP, kl. „0” i kl. I znajdują się w zakładce Rekrutacja

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych o wypełnienie i złożenie do placówki do 5 marca 2021r. deklaracji potwierdzenia woli zapisu dziecka. Druk potwierdzenia woli można pobrać ze strony szkoły lub bezpośrednio w placówce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 sierpnia 2020r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 § 11 baa pkt 6, można podać wyniki postępowania rekrutacyjnego na stronie jednostki prowadzącej postępowanie rekrutacyjne.