Na podstawie Uchwały Nr 415/22 Rady Gminy Celestynów, wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową w placówce od października wynosi 1,14 zł.
Tekst uchwały Rady Gminy Celestynów