Prosimy o zapoznanie się z uchwałą Nr 486/23  dotyczącą obowiązującej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę w roku szkolnym 2023/2024.