W sobotę 9 września 2023 r. odbyła się już dwunasta edycja akcji Narodowe Czytanie. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Tegoroczna lektura „Nad Niemnem”, to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. „Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160 rocznica obchodzona jest w 2023 roku.
Sołectwo Regut również wzięło udział w Narodowym Czytaniu. Fragmenty „Nad Niemnem” czytane były przez Panią dyrektor szkoły Agatę Czekaj, Pana sołtysa Jacka Jakubiszyna, mieszkankę Reguta Karolinę Wawer, a społeczność uczniowską reprezentowała Magdalena Popis.