W tym roku przypada160 rocznica powstania styczniowego i w związku z tym wydarzeniem nasza gmina realizuje projekt pt. „Celestynów pamięta”. 19 września w Szkole Podstawowej w Regucie odbyła się, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, lekcja tematyczna „Powstanie Styczniowe na Mazowszu Leśnym”. Można było wysłuchać nie tylko arcyciekawych opowieści o bohaterach związanych z powstańczymi działaniami na terenie powiatu otwockiego i w jego okolicy, lecz także dotknąć rekwizytów, odziać się w stroje z tamtych czasów, czy oddać strzał z ówczesnej broni. Następna lekcja już 6 października, tym razem w terenie. Serdecznie dziękujemy! Wydarzenie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.