Podczas uroczystości piątej rocznicy nadania szkole w Starej Wsi imienia Polskich Dzieci Syberyjskich przekazane zostały przez Pana Wójta Witolda Kwiatkowskiego i Pana Ryotaro Sakmoto drzewka wiśni japońskich dla szkół i instytucji (piękne drzewka ufundowało miasto Sakaki i Pan Sakamoto). Nasze drzewko już rośnie 🙂