19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie kierowane przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy. Żydzi walczyli do 16 maja 1943, kiedy to Niemcy ogłosili koniec akcji pacyfikacyjnej. Według raportu zginęło wówczas blisko 14 tys. Żydów.
Na znak pamięci tamtych wydarzeń nasza szkoła przystąpiła do akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.
Dlaczego żonkile?
Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.