Po dłuższej weekendowej przerwie 6 maja obchodziliśmy w naszej szkole uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Warto pamiętać, że był to pierwszy w Europie tak postępowy i nowoczesny akt prawny, który wprowadzał, między innymi, trójpodział władzy, czy swobodę wyznania. Mimo, że obowiązywał tylko 14 miesięcy, przetrwał w polskiej tradycji jako ukoronowanie starań patriotów polskich o uratowanie naszej Ojczyzny. Dzisiaj Polska jest dumnym członkiem Unii Europejskiej, tym bardziej ważne jest, abyśmy pielęgnowali pamięć o wydarzeniach oraz biorących w nich udział ludziach, którzy wprowadzali nas w świat demokratycznych wartości.