100 – lecie Odzyskania Niepodległości

100 – lecie Odzyskania Niepodległości

Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości  nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości  i nie ma pra­wa do przyszłości. Józef Piłsudski Data 11 listopada 1918 roku zajmuje w świadomości Polaków niezwykłe miejsce. Oto po 123 latach niewoli, wykorzystując sprzyjające...
Czcionka
Kontrast